Β8 Δ/νση – Επιχειρηματικής Ανάπτυξης

Η  Β8 Δ/νση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, διοργάνωσης επιχειρηματικών αποστολών, Συνήγορος Αγοράς και εκπαίδευσης-επιμόρφωσης   είναι αρμόδια για την υποστήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων, οι κυριότερες των οποίων είναι:

Παροχή πληροφόρησης προς τις ελληνικές επιχειρήσεις για τις προοπτικές διείσδυσης ελληνικών προϊόντων/υπηρεσιών στις διεθνείς αγορές και τη διευκόλυνση  των Ελλήνων επιχειρηματιών  στις επαφές τους. Παρακολούθηση των διεθνών οικονομικών και εμπορικών εξελίξεων και ενημέρωση των επιχειρηματιών για σημαντικές εξελίξεις.

Καταγραφή των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων , των προτεραιοτήτων και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στις αγορές του εξωτερικού. Στήριξή των σε συνεργασία με τις πρεσβευτικές και προξενικές Αρχές και τα Γραφεία Ο.Ε.Υ.
Διοργάνωση, συντονισμό επιχειρηματικών αποστολών  με την ευκαιρία των επισήμων επισκέψεων του Προέδρου , Πρωθυπουργού, Υπουργού Εξωτερικών  ή άλλων φορέων δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα  στο εξωτερικό.
Προβολή και προώθηση επιλεγμένων προϊόντων /υπηρεσιών με διοργάνωση ημερίδων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων κλπ. Αποστολή κατάλληλου υλικού για την υποστήριξη δράσεων προώθησης ελληνικών προϊόντων που πραγματοποιούν  οι Αρχές μας στο εξωτερικό.
Ενημέρωση επιχειρηματιών  σχετικά με ευρωπαϊκά -διεθνή χρηματοδοτικά προγράμματα.
Διοργάνωση ημερίδων , συνεδρίων κλπ. εκδηλώσεων για την προβολή συγκεκριμένων προϊόντων ή  κλάδων καθώς και επιμορφωτικών σεμιναρίων που απευθύνονται στα στελέχη των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων.
Εκπαίδευση και επιμόρφωση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών για θέματα οικονομικής διπλωματίας τις ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων στην προσπάθεια διεθνοποίησής των.

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: